Chính sách bảo mật

Chính Sách Bảo Mật cho Vuadanhgia.com

 1. Mục đích
  Chính sách Bảo mật này nhằm mục đích thông báo cho người dùng của Vuadanhgia.com (sau đây gọi là “trang web”) về cách thức thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân khi họ truy cập hoặc sử dụng dịch vụ của trang web.
 2. Phạm vi thu thập
  Chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin sau đây khi bạn sử dụng trang web:
 • Thông tin cá nhân: tên, địa chỉ email, địa chỉ giao hàng, số điện thoại và các thông tin khác mà bạn cung cấp khi đăng ký tài khoản hoặc thực hiện giao dịch.
 • Thông tin không cá nhân: các dữ liệu về cách thức bạn truy cập và sử dụng trang web như địa chỉ IP, loại trình duyệt, thời gian truy cập.
 1. Cách thức thu thập
  Thông tin cá nhân của bạn có thể được thu thập thông qua:
 • Quá trình bạn đăng ký tài khoản hoặc cập nhật thông tin tài khoản.
 • Quá trình bạn thực hiện giao dịch hoặc liên hệ hỗ trợ trên trang web.
 • Cookies và các công nghệ theo dõi tương tự để nắm bắt cách thức bạn tương tác với trang web và dịch vụ của chúng tôi.
 1. Sử dụng thông tin
  Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp có thể được sử dụng cho các mục đích sau:
 • Xác minh tài khoản và thực hiện giao dịch.
 • Cải thiện chất lượng dịch vụ và nội dung trên trang web.
 • Gửi thông tin quảng cáo, khuyến mãi nếu bạn đồng ý nhận.
 • Ngăn chặn các hoạt động gian lận hoặc pháp lý không hợp lệ.
 1. Chia sẻ thông tin
  Chúng tôi cam kết không bán, chia sẻ hoặc tiết lộ thông tin của bạn cho bên thứ ba ngoại trừ các trường hợp sau:
 • Khi có yêu cầu từ pháp luật hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền.
 • Khi cần thiết để bảo vệ quyền lợi của trang web trong việc phòng chống gian lận hoặc giảm thiểu rủi ro tín dụng.
 • Với các đối tác dịch vụ hoặc nhà cung cấp dịch vụ cho phép hoạt động của trang web.
 1. Bảo vệ thông tin cá nhân
  Vuadanhgia.com sử dụng các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập trái phép, sử dụng hoặc tiết lộ. Tuy nhiên, không có hệ thống nào là hoàn toàn an toàn; do đó, chúng tôi không thể cam kết thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ một cách tuyệt đối.
 2. Quyền của người dùng
  Bạn có quyền yêu cầu truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân mà chúng tôi giữ về bạn. Nếu bạn muốn thực hiện các quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua thông tin liên hệ dưới đây.
 3. Thay đổi chính sách
  Chính sách Bảo mật có thể được cập nhật thường xuyên. Mọi thay đổi sẽ được thông báo trên trang web hoặc thông qua email, vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật thông tin mới nhất.
 4. Liên hệ
  Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính sách Bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua: admin@vuadanhgia.com

Trang web Vuadanhgia.com cam kết tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư của bạn.