Điều khoản sử dụng

Trang Điều Khoản Sử Dụng cho Vuadanhgia.com

 1. Giới thiệu
  Chào mừng bạn đến với Vuadanhgia.com! Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Điều khoản Sử dụng này (“Điều khoản”) điều chỉnh việc sử dụng dịch vụ cung cấp trên Vuadanhgia.com và các dịch vụ liên quan (“Dịch vụ”). Bằng việc truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện được nêu dưới đây.
 2. Sử dụng Dịch vụ
  Bạn cam kết sử dụng Dịch vụ chỉ cho các mục đích hợp pháp và theo cách không vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, gây cản trở hoặc làm gián đoạn Dịch vụ.
 3. Tài khoản
  Để sử dụng một số tính năng của Dịch vụ, bạn có thể cần đăng ký và tạo tài khoản. Bạn phải cung cấp thông tin chính xác và hoàn chỉnh và cập nhật thông tin của bạn khi cần thiết. Bạn có trách nhiệm bảo mật tài khoản và mật khẩu của mình.
 4. Quyền sở hữu trí tuệ
  Tất cả nội dung trên Vuadanhgia.com, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, đồ họa, logo, biểu tượng, hình ảnh, clip âm thanh và phần mềm, là tài sản của Vuadanhgia.com hoặc các đối tác cấp phép của chúng tôi và được bảo vệ bởi luật bản quyền và các quy định khác về sở hữu trí tuệ.
 5. Điều khoản giao dịch
  Khi bạn thực hiện giao dịch thông qua Vuadanhgia.com, bạn đồng ý rằng giao dịch đó được điều chỉnh bởi các điều khoản và điều kiện của chúng tôi, cũng như bất kỳ điều khoản và điều kiện bổ sung nào áp dụng.
 6. Đổi trả và hoàn tiền
  Chính sách đổi trả và hoàn tiền sẽ được thực hiện theo chính sách riêng biệt của Vuadanhgia.com, có thể được tham khảo trên trang web của chúng tôi.
 7. Hủy và chấm dứt
  Vuadanhgia.com có quyền hủy hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn đối với Dịch vụ nếu bạn vi phạm Điều khoản này hoặc thực hiện hành vi gian lận hoặc bất hợp pháp.
 8. Miễn trừ và Giới hạn trách nhiệm
  Vuadanhgia.com cung cấp Dịch vụ “như là” mà không có bất kỳ sự bảo đảm nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng Dịch vụ của bạn.
 9. Thay đổi Điều khoản
  Vuadanhgia.com có quyền sửa đổi Điều khoản này tại bất kỳ thời điểm nào. Bạn được khuyến khích thường xuyên xem lại